Aktualności

22 stycznia 2018

Konferencja konsultacyjna projektu Polityki Surowcowej Państwa, 31 stycznia br., Katowice

fotolia.pl

31 stycznia br. w godz. 10.00-15.30 w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach odbędzie się konferencja, która jest kontynuacją rozpoczętych w listopadzie 2017 r. szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), opracowanego pod kierunkiem ministra Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.  Spotkanie będzie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z Filarem II PSP, tj. Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi.

Gośćmi paneli dyskusyjnych będą przedstawiciele rządu i parlamentu, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu. Wraz z zaproszonymi gośćmi zastanowimy się nad założeniami Polityki Surowcowej Państwa. Podczas paneli dyskusyjnych porozmawiamy z ekspertami i użytkownikami surowców o potrzebach gospodarki krajowej oraz zasadach wykorzystania naszego potencjału geologicznego i identyfikacji potencjalnych obszarów niszowych rynku surowcowego. Dyskusja dotyczyć będzie również możliwości i ograniczeń geologii w nauce i edukacji oraz lokalnych kwestii związanych z geologią.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Państwowym Instytutem Geologicznym – PIB, któremu Ministerstwo Środowiska powierzyło organizację konferencji. Osoba wyznaczona do kontaktów w PIG-PIB:  Joanna Fajfer, tel. (32) 296 48 40, e-mail: joanna.fajfer@pgi.gov.pl

Pozostałe informacje o projekcie i konsultacjach dotyczących Polityki Surowcowej Państwa: http://www.pgi.gov.pl/psp.html

Relacja z konferencji konsultacyjnej dotyczącej PSP w Krakowie: http://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/10398-psp-wiecej-konkretow-mniej-papierologii-postuluja-przedsiebiorcy.html