Aktualności

25 stycznia 2018

II etap prac Zespołu ds. statusu pracowników oświaty

fotolia.pl

24 stycznia br. odbyło się pierwsze po uchwaleniu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych spotkanie Zespołu ds. statusu pracowników oświaty, podczas którego został omówiony dalszy plan pracy.

Zanim jednak do tego przystąpiono rozmowy Zespołu zostały zdominowane przez kwestię wspólnego stanowiska dwóch związków zawodowych.

Jak czytamy w przedmiotowym stanowisku, zdaniem związkowców zmiany przyjęte przez Sejm w pragmatyce nauczycielskiej są dowodem, że formuła pracy Zespołu  nie sprawdziła się, a postawiony główny cel jego powołania, dotyczący podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela, nie został osiągnięty.

Autorzy mają nadzieję, na podjęcie przez Ministra Edukacji Narodowej współpracy z partnerami społecznymi, która zostanie oparta o autentyczny dialog i porozumienie. Oczekują także, że prowadzone w ramach tej współpracy rozmowy będą toczyły się wyłącznie z udziałem strony rządowej i partnerów społecznych reprezentowanych przez związki zawodowe. Jak podkreślono strona samorządowa jest bowiem reprezentowana w innym gremium – Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Gwoli wyjaśnienia przedstawiciel Solidarności dodał, że przed każdym spotkaniem Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, gdzie rozmowy toczą się trójstronnie, związki zawodowe chciałyby mieć możliwość autonomicznego spotkania ze stroną rządową.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.