Aktualności

30 stycznia 2018

Ustawa o jawności i RODO na Zespole ds. Społeczeństwa Informacyjnego

fotolia.pl

29 stycznia 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Najwięcej kontrowersji wzbudził projekt ustawy o jawności życia publicznego, który nie został zaopiniowany przez Zespół.

Jawność życia publicznego

Przedstawicielka projektodawców – Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że projekt nie został omówiony w ramach Komitetu Stałego Rady Ministrów, który odbył się 25.bm. W tej chwili projekt jest jeszcze konsultowany „na najwyższym szczeblu politycznym”. Jak wynika z wypowiedzi projektodawców, Minister Jacek Sasin (szef Komitetu Stałego Rady Ministrów) powołał specjalny zespół, który składa się z sekretarzy stanu i który rozstrzyga wątpliwości i ustala ostatecznie konkretne zapisy projektu. Część uwag strony samorządowej zostanie zaproponowana przez projektodawców na Komitecie Stałym Rady Ministrów w trybie autopoprawki, z zaznaczeniem, że to uwagi JST.

Współprzewodniczący ze strony samorządowej zwrócił uwagę, że projekt jest procedowany przez Komitet Stały bez opinii KWRiST, co stanowi naruszenie ustawy. Skrytykował fakt, że projekt zmienia się z miesiąca na miesiąc, jednak żadna z wersji nie wskazuje kosztów, jakie będą musiały ponieść JST w związku z wejściem w życie ustawy.

Pozostałe projekty

Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie minimalnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych wraz z projektem rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych zaopiniowano pozytywnie.

Dalszy ciąg relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.