Aktualności

29 stycznia 2018

Zdrowie i polityka społeczna w styczniu w Komisji Wspólnej

fotolia.pl

23 stycznia br. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia o Polityki Społecznej.

Wspólnie omówiono projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia:

  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego;
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
  • zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów i udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Strona samorządowa zwróciła uwagę, że projekty zmian w rozporządzeniach koszykowych w pierwotnie zaproponowanej wersji zakładały większą elastyczność kierownika podmiotu leczniczego w zakresie zarzadzania personelem medycznym, co miałoby bezpośrednie przełożenie na efektywniejsze wykorzystanie zasobów kadrowych. Związek Powiatów Polskich i Związek Miast Polskich wnioskowały o rozważenie powrotu w tym zakresie do rozwiązań wówczas proponowanych w grudniu 2017. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia odpowiedzieli, że ustosunkują się do zgłoszonej uwagi do 29 stycznia, tak żeby na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego projekty mogły zostać uzgodnione. W ustalonym terminie Ministerstwo Zdrowia przesłało jednak tylko prośbę o zdjęcie projektów z porządku obrad Komisji. Zważywszy na wypowiedzi nowego Ministra Zdrowia w mediach, z których wynika, że Ministerstwo planuje wycofać się z własnych propozycji, wejście w życie proponowanych regulacji stoi pod dużym znakiem zapytania. W tym miejscu należy przypomnieć, że w Zarząd ZPP, w niedawnym stanowisku, poparł zmiany w kierunku uelastycznienia zarzadzania personelem medycznym.

W odniesieniu do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie  w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zdecydowano się na tryb obiegowy (nowa wersja projektu rozporządzania została przesłana zaledwie na kilka dni przed posiedzeniem Zespołu). Ostatecznie projekt został zaopiniowany obiegowo 26 stycznia.

Na posiedzeniu zespołu omówiono również projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Uzgodniono, że  Ministerstwo wystosuje wniosek o upoważnienie zespołu do opinii wiążącej do ostatecznej wersji projektu. W obecnym kształcie projekt nie budzi kontrowersji.

Ciąg dalszy relacji na stronie Dziennika Warto Wiedzieć.