Aktualności

5 lutego 2018

ZPP za usprawnieniem inwestycji drogowych

fotolia.pl

5 lutego br. Zarząd Związku Powiatów Polskich podjął stanowisko w sprawie inwestycji drogowych.

Starostowie przypominają w nim, że we współczesnych państwach samorząd lokalny jest odpowiedzialny za zaspokajanie przeważającej części zbiorowych potrzeb obywateli. Natomiast sprawne zmierzenie się z tym wyzwaniem przez poszczególne gminy, czy powiaty wymaga sięgania po nowoczesne metody zarządzania, w tym również w zakresie organizacji i realizacji zadań.

Dlatego Związek Powiatów Polskich od dawna postuluje odejście od szczegółowego opisywania w ustawach sposobu realizacji zadań, a tym samym zwiększenie samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.

Jest to przyczyna, dla której Związek Powiatów Polskich generalnie popiera wszystkie inicjatywy płynące z poszczególnych gmin, deklarując jednocześnie udział i pomoc ekspertów w opracowywaniu nowych rozwiązań prawnych. Dotyczy to również propozycji sformułowanej przez miasto Kraków, a polegającej na stworzeniu dla zainteresowanych jednostek możliwości korzystania przy inwestycjach drogowych z instytucji spółek specjalnego przeznaczenia – tak jak może to obecnie czynić Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W ocenie Krakowa, pozwoli to na zwiększenie możliwości efektywnego wykonania całego zakresu przypisanych jednostkom zadań, umożliwi pozabudżetową realizację zadań przez spółkę celową, odpowiedzialną za przygotowanie, sfinansowanie i realizację zamierzenia inwestycyjnego.

Zdaniem ZPP przywołana instytucja prawna będzie mogła być zastosowana w praktyce samorządowej jedynie w specyficznych warunkach. Jednak ZPP nie widzi uzasadnienia, aby ustawowo ograniczać prawo korzystania z niej wyłącznie do sektora rządowego.

W związku z powyższym Zarząd ZPP popiera propozycję sformułowaną przez m. Kraków i wyraża nadzieję na jej rzetelne przeanalizowanie przez właściwe ministerstwa.

Pełna treść stanowiska ZPP dostępna jest poniżej.


Załączniki