Aktualności

23 lutego 2018

Relacja z lutowego posiedzenia plenarnego KWRiST

MSWiA

13 projektów aktów prawnych z opinią pozytywną i trzy odesłane na zespoły – to bilans lutowego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się 21 lutego br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Obradom współprzewodniczyli: Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz Wojciech Długoborski, prezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich, zastępca burmistrza gminy Chojna.

Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Zbigniew Deptuła, członek Zarządu ZPP, starosta makowski; Edmund Kaczmarek, członek zarządu ZPP, starosta jędrzejowski, Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP oraz jego zastępca Grzegorz Kubalski.

O jawności życia publicznego

Na początku uczestnicy spotkania wysłuchali informacji na temat dalszego trybu procedowania projektu ustawy o jawności życia publicznego, którą przedstawił Marcin Kamionek z Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Z jego wystąpienia wynika, że od ostatniego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, czyli od trzech tygodni nie zaszły w projekcie istotne zmiany. Powołany został specjalny zespół, który ma przeanalizować zgłoszone uwagi. Dopiero gdy to nastąpi projekt będzie zmieniany. Z tego względu pierwotnie zaplanowana data wejścia w życie regulacji, ustalona na 1 marca br. nie jest realna i najprawdopodobniej zostanie przesunięta na połowę roku.

Pełna relacja w Dzienniku Warto Wiedzieć.