Aktualności

21 lutego 2018

RODO, jawność i CEPIK na jednym posiedzeniu

fotolia.pl

We wtorek, 20 lutego br. odbyło się posiedzenie połączonych zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, tj. Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli oraz Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego. W agendzie spotkania znalazły się trzy bardzo ważne z punktu widzenia funkcjonowania JST kwestie:

  1.     Informacja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nt. prac nad projektem ustawy o jawności życia publicznego,
  2.     Informacja Ministerstwa Cyfryzacji nt. funkcjonowania systemu CEPIK 2.0 po wprowadzonych zmianach,
  3.     Projekt ustawy o ochronie danych osobowych autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.