Aktualności

28 lutego 2018

Rusza ranking „Skarbnik Samorządu”

Dziennik Gazeta Prawna zaprasza do udziału w pierwszej edycji rankingu „Skarbnik Samorządu”. Gala wręczenia wyróżnień odbędzie się w maju, podczas kongresu Perły samorządu w Gdyni.

Związek Powiatów Polskich jest patronem instytucjonalnym wydarzenia.

W tym roku po raz pierwszy redakcja Dziennika Gazety Prawnej postanowiła wybrać najlepszych Skarbników.

Wyboru dokonamy w ośmiu kategoriach gmin oraz trzech kategoriach powiatów (kryterium będzie wielkość jednostki):

 • powiat do 60 tys. mieszkańców;
 • powiat powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców;
 • powiat powyżej 120 tys. mieszkańców;
 • gminy wiejskie do 5 tys. mieszkańców;
 • gminy wiejskie powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • gminy miejsko-wiejskie do 10 tys. mieszkańców;
 • gminy miejsko-wiejskie powyżej 10 tys. mieszkańców;
 • gmina miejska do 20 tys. mieszkańców;
 • gmina miejska powyżej 20 tys. mieszkańców ;
 • miasto na prawach powiatu do 120 tys. mieszkańców;
 • miasto na prawach powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców;

Sprawne zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego to m.in. budowa funkcjonalnej infrastruktury, określenie priorytetów rozwojowych, ciągłe podnoszenie jakości życia mieszkańców. Osiągnięcie tych celów nie byłoby możliwe bez sprawnego zarządzania budżetem gminy i powiatu.

W tym roku po raz pierwszy uhonorujemy samorządowców odpowiedzialnych za ten fundamentalny aspekt funkcjonowania JST – budżet i finanse. Na kluczową rolę skarbnika składa się zarówno umiejętność stosowania skomplikowanych i często niejednoznacznych przepisów prawa, jak i wysokie kompetencje w zarządzaniu zespołem finansowo-księgowym.

Budżet to przede wszystkim liczby. Stąd narzędzie, umożliwiające stworzenie rankingu, musiało opierać się na twardych danych dotyczących działów bezpośrednio podlegających skarbnikom. Tworząc tegoroczną ankietę stawialiśmy sobie za cel przede wszystkim maksymalnie precyzyjną i obiektywną ocenę zakresu odpowiedzialności, charakteru podejmowanych zadań oraz złożoności struktury budżetu gminy i powiatu w każdej z kategorii.

Zapraszamy do udziału w rankingu „Skarbnik Samorządu 2018”. Jesteśmy przekonani, że zdobycie tego wyróżnienia stanie się dodatkową motywacją do codziennej pracy, a także uznaniem zasług w działalności na rzecz mieszkańców oraz rozwoju gminy i powiatu.

Więcej informacji na stronie: www.gazetaprawna.pl/konferencje/perlysamorzadu2018/ranking_skarbnik.html

Kontakt: Rafał Zieliński, Dziennik Gazeta Prawna, tel. 22 482 42 01, kom. 882 100 988, e-mail: rafal.zielinski@infor.pl