Szkolenia ZPP

12 marca 2018

PPP – dobrym sposobem na finansowanie inwestycji samorządowych. Szkolenie w Warszawie

fotolia.pl

Podział ryzyka i modele wynagrodzenia przy projektach PPP w praktyce rynku polskiego oraz ścieżka dojścia do projektu PPP – to tematy, które zostaną omówione 11 kwietnia br. w sali konferencyjnej „GALAXY” Hotelu AirPort w Warszawie.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wynika, że jedną z barier dla rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego jest brak wystarczającej wiedzy i doświadczenia instytucji publicznych w tym obszarze. Ocena ta sprawiła, że resort uruchomił trzyletni projekt edukacyjny dla administracji rządowej i samorządowej, zatytułowany „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. Projekt powstał i jest realizowany we współpracy z ogólnopol-skimi stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – Związkiem Miast Polskich  i Związ-kiem Powiatów Polskich, organizacją zrzeszającą przedsiębiorców – Konfederacją Lewiatan oraz organizacją pozarządową – Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Obecnie w ramach ww. projektu Związek Powiatów Polskich organizuje kolejną już prelekcję tematyczną, która odbędzie się podczas Zgromadzenia Ogólnego ZPP.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych samorządowców do udziału w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Partnerstwo Publiczno-Prywatne – dobrym sposobem na finansowanie inwestycji samorządowych” w ramach którego poruszone zostaną takie zagadnienia jak:
 

„Projekty PPP -  podział ryzyka i modele wynagrodzenia w praktyce rynku polskiego”

Prelegent: Michał Przychoda – prawnik z kancelarii prawniczej Domański Zakrzewski Palinka sp. k., pracował przy projektach PPP dotyczących budowy spalarni w Poznaniu i Gdańsku oraz elektrociepłowni w Olsztynie, obecnie doradza stronie publicznej przy realizacji przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie budowy IV etapu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju oraz Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie.

 

 

„Jak wykorzystać potencjał partnerstwa publiczno-prywatnego – ścieżka dojścia do projektu PPP”

Prelegent: Michał Liżewski – adwokat, założyciel smart.lawyers group. Specjalizuje się w obsłudze prawnej projektów infrastrukturalnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego koncesji oraz w formie tradycyjnych zamówień publicznych. Z sukce-sami doradzał przy realizacji inwestycji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce zakoń-czonych zawarciem umowy o PPP i pozyskaniem finansowania.

 


Prelekcje te odbędą się 11 kwietnia br. w godz. od 9:00 do 10:30  w sali konferencyjnej „GALAXY” Hotelu AirPort w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24.

Tuż po wykładzie, zainteresowane osoby będą mogły skorzystać z indywidualnego doradztwa, które świadczone będzie w holu przed wejściem do sali konferencyjnej.

Zainteresowanych, w terminie do 3 kwietnia br., prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: http://zpp.pl/szkolenia

 


Załączniki