Zapytanie w trybie rozeznania rynku na realizację usługi restauracyjno-noclegowej w Cieszynie 12-13 kwietnia 2018 r.

Realizacja usługi restauracyjno-noclegowej w Cieszynie 12-13 kwietnia 2018 r.

Zapytanie w ramach projektu „System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Załączniki