Galeria zdjęć

10 marca 2023

„Rezyliencja i odbudowa: wielowymiarowe spojrzenie na zarządzanie ryzykiem”, 7 marca br., Hiszpania