Aktualności

4 października 2018

Obradował Obywatelski Parlament Seniorów

1 października w Międzynarodowy Dzień Osób Starszych odbyła się IV sesja plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Jej uczestnicy spotkali się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Hasłem przewodnim tegorocznej sesji było: Samorząd terytorialny przyjazny seniorom.

O tym jak bardzo ważni są seniorzy i jakie znaczenie może mieć ich pomoc i porady mówiła w wystąpieniu otwierającym obrady prof. Hanna Gronkiewicz – Walz, prezydent m.st. Warszawy. Warszawa ma program dla seniorów łączący pokolenia. Z myślą o seniorach wprowadzane są liczne inicjatywy. Zwracała uwagę na potrzebę istnienia uniwersytetów trzeciego wieku, których tworzenie dofinansowuje miasto. Jest 19 uniwersytetów, które dofinansowała Warszawa. Korzysta z nich 5 tys. seniorów. W dzielnicach stolicy funkcjonuje zaś 17 rad seniorów.

Warszawa jest zresztą postrzegana jako miasto wzorowo zajmujące się seniorami, co podkreślała  Krystyna Lewkowicz, przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska apelowała, aby głos seniorów był brany pod uwagę w samorządach.

Rafał Trzaskowski, poseł na Sejm VIII kadencji mówił o pozytywnej energii, która bija od seniorów. Wspomniał także o tym, że parlament seniorów jest inicjatywą europejską.

Podczas tegorocznej sesji plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS) odbył się też panel dyskusyjny pt. Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu polityki senioralnej. Wzięli w nim udział: poseł Michał Szczerba, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej; dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich; Wojciech Kutyła, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli; dr Mariusz Saganowski, ordynator Oddziału Geriatrii Szpitala Wolskiego w Warszawie oraz Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich. Moderatorem dyskusji była Krystyna Lewkowicz.

Poseł Michał Szczerba mówił o tym, że prawo zmienia życie seniorów. – Seniorzy wyrażają swoją opinię do projektu budżetu. – tłumaczył. Podawał przykład szerokiego działania parlamentu seniorów w Irlandii, gdzie przedstawiciele osób starszych zasiadają w różnych organach państwowych. Seniorzy są także bardzo aktywnie w Niemczech. Poseł wyraził nadzieję, że 5-letnia kadencja w samorządach pozytywnie wpłynie na działania pro - senioralne w Polsce.

Adam Bodnar na prośbę Krystyny Lewkowicz opowiedział o kampanii prowadzonej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Za starość naszą i waszą. Ma ona na celu włączenie Polski do prac ONZ nad Konwencją o prawach osób starszych. Rzecznik apeluje do rządzących o podjęcie takich działań, aby rządzący zaangażowali się w działania na arenie międzynarodowej w działania na rzecz seniorów.

Rzecznik zwrócił także uwagę na to, że polityka senioralna wiąże się z wydatkowaniem środków publicznych, dlatego ważne jest prowadzenie debaty międzypokoleniowej, aby nie zniknęła więź międzypokoleniowa. Bowiem może dojść do sytuacji, w której młodzi politycy nie będą widzieli potrzeby inwestowania w srebrne pokolenie a będą woleli budować np. stadiony sportowe. Taka debata, jak przypomniał RPO, toczyła się już w Niemczech.

Prezes NIK zapytany o wykonywanie zaleceń pokontrolnych Izby, odpowiedział, że ok. 20 proc. wniosków NIK jest realizowanych przez podmioty, do których są one kierowane. Izba nie ma możliwości przymuszenia ich do zastosowania się do zaleceń.

Dr Mariusz Saganowski opowiedział o swoich doświadczeniach na stanowisku ordynatora oddziału geriatrycznego. Dzięki działaniom seniorów zrzeszonych w różnych organizacjach powstał oddział na warszawskiej Woli. Miasto wyposażyło go w nowoczesny sprzęt. Jednakże aktualne zmiany na szczeblu centralnym mogą oprowadzić do zamknięcia oddziału.

Dyrektor Rudolf Borusiewicz podawał, że olbrzymi potencjał państwowotwórczy tkwi w samorządzie. Nawiązał także do tradycji samorządów i odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. i roli samorządu w tamtym okresie. – Dbajmy o koncepcję samorządu, a samorząd będzie dbał o seniorów. – mówił. Proponował, aby propagować dobre praktyki w działaniach na rzecz polityki senioralnej. Aby z pozycji OPS honorować samorządy przyjazne seniorom, podobnie jak ZPP wyróżnia w swoich rankingach JST. Jako potencjał do wykorzystania wskazał też aktywność zawodową seniorów. Srebrne pokolenie może także pochwalić się wieloma sukcesami w dyscyplinach sportowych, przykładem mogą być zwycięstwa na arenie międzynarodowej w rozgrywkach brydżowych. Mówiąc o rozwoju geriatrii, wskazał na konieczność rozwoju profilaktyki a nie jedynie leczenia.

Ponadto podczas sesji przyjęta została Deklaracja Programowa IV Sesji plenarnej. Z jej treścią można zapoznać się tutaj

Obywatelski Parlament Seniorów to ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych reprezentujące blisko 9 milionów seniorów w Polsce. Delegatami są przedstawiciele wszystkich najważniejszych środowisk senioralnych w Polsce, w szczególności Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz rad seniorów. Wśród delegatów są osoby reprezentujące inne organizacje senioralne o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym.

OPS zainaugurował swoją działalność 1 października 2015 r. w Sali Posiedzeń Sejmu RP. Z kolei 11 września 2015 r. Sejm RP uchwalił ustawę o osobach starszych, która nałożyła na rząd obowiązek stałego monitorowania sytuacji polskich seniorów. OPS ma charakter apolityczny. Od 2016 r. nie obraduje w Sejmie. Sesje plenarne odbywają się przy wsparciu urzędu m.st. Warszawy.

Patronat honorowy nad tegoroczną sesją plenarną OPS sprawowali: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Związek Powiatów Polskich oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.