Projekty aktów prawnych do zaopiniowania

Uwagi do aktów prawnych można zgłaszać poprzez elektroniczny
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Wybrany miesiąc:

Grudzień 2022

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

    Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością
    Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością - zał.
    Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością - uzasadnienie
    Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością - OSR

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr UD468)
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr UD468) - uzasadnienie
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nr UD468) - OSR

Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego

    projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (UD402) - nowy

Projekty otrzymane w ramach konsultacji publicznych (w tym Sejm RP i Senat RP)

    Projekt ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2007-2022
    Projekt Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności