Aktualności

20 stycznia 2019

Relacja ze Zgromadzenia Ogólnego ZPP

fot. Krzysztof Siekielski

Sprawozdanie z działalności dotychczasowego Zarządu ZPP oraz wybór nowych władz Związku Powiatów Polskich to najważniejszy punkt posiedzenia XXIV Zgromadzenia Ogólnego Związku, które odbyło się 17 stycznia br. w Warszawie.

Obradom przewodniczył Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP.

Na początku, chwilą ciszy zgromadzeni uczcili pamięć tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Przyjęli także Apel ku Jego czci, w którym zapisali: Straciliśmy człowieka, który był patriotą, prawdziwym humanistą i bojownikiem o prawa człowieka. Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się tutaj.

Na nową kadencję

Oprócz delegatów, w posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście. Wśród powitanych przez prezesa osób znaleźli się: Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Marek Suski, sekretarz stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów; Andrzej Maciejewski, przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; Kazimierz Kotowski, poseł, były prezes Związku Powiatów Polskich oraz b. starosta opatowski; Sławomir Neumann, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska; Marian Niemirski, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, starosta przysuski; Jan Grabiec, poseł, rzecznik prasowy Platformy Obywatelskiej, były starosta legionowski; Jacek Protas, poseł, były marszałek województwa warmińsko-mazurskiego i b. starosta lidzbarski.

Minister Andrzej Dera w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy gratulował starostom osiągnięcia osobistego sukcesu, czyli wygranej w ostatnich wyborach samorządowych. Życzył też, aby w ciągu najbliższych pięciu lat włodarze powiatów rozwijali swoje małe ojczyzny. Dziękował także Ludwikowi Węgrzynowi za dotychczasową współpracę. – To bardzo dobry prezes, który bardzo godnie i odważnie reprezentował Związek Powiatów Polskich na różnych spotkaniach. Minister podkreślał także rolę i znaczenie ZPP, dzięki któremu głos powiatów jest lepiej słyszalny.

List Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów skierowany do delegatów Zgromadzenia Ogólnego ZPP odczytał minister Marek Suski. – Nasza Polska jest jedna. Składają się na nią małe ojczyzny – przestrzenie tworzenia się więzi lokalnych, zakorzenienia ludzi we własnej tradycji i historii. Celem rządu jest wsparcie tego potencjały poprzez rozwój zrównoważony społecznie i terytorialnie.

W liście premier polskiego rządu podkreśla, że To w powiatach tworzyły się plany, które dzisiaj konsekwentnie realizujemy. Rząd ma możliwość realizacji kolejnych zamierzeń, jak rodzina 500 plus czy Fundusz Dróg Samorządowych, program Mosty dla Regionów i inne. Marek Suski składając w swoim imieniu samorządowcom życzenia owocnej pracy, przyznał, że powiatom brakuje środków finansowych. – Będziemy myśleć, jak wesprzeć powiaty. Szczególnym problemem, wiemy, jest problem tych powiatów, które mają szpitale.

Poseł Andrzej Maciejewski podziękował przedstawicielom ZPP za aktywny udział w pracach komisji sejmowej. – Dziękuję za aktywność i Zarządu, i Biura.

Starosta przysuski Marian Niemirski odczytał list od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Niech ta kolejna kadencja władz Związku Powiatów Polskich wyda jak najpiękniejsze owoce, jak najbardziej przysłuży się sprawie rozwoju naszej samorządności, a tym samym i naszej ukochanej Rzeczypospolitej.

Kazimierz Kotowski zaznaczał, że to samorządy powiatowe dbały o to, aby samorządność była w samorządach. Sławomir Neumann dziękował samorządom za dwudziestoletnią pracę. – Na pewno nie zasłużyliście na obniżkę wynagrodzeń. – powiedział.

Następnie Edmund Kaczmarek, członek Zarządu ZPP, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze strony samorządowej opowiedział o współpracy na linii rząd-samorząd w ramach prac Komisji Wspólnej w ostatniej kadencji. Z ostatnich ważniejszych „zdobyczy” Komisji wymienił szansę samorządów na to, aby mogły renegocjować ceny dostawy energii elektrycznej. Słabością procesu legislacyjnego - na którą zwrócił uwagę - jest procedowanie ważnych projektów aktów prawnych ścieżką poselską, z pominięciem ich opiniowania w ramach KWRiST.

Ludwik Węgrzyn przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu ZPP w 2018 r. oraz z upływającej kadencji (2015-2019). Z kolei Agnieszka Marszałek, główna księgowa w Biurze ZPP omówiła kwestie wykonania budżetu za 2018 r.

Podczas posiedzenia rozmawiano także o sytuacji szpitali powiatowych. Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski zakreślił sytuację finansową szpitali i zachęcał, zwłaszcza nowych starostów do tworzenia lokalnych związków dyrektorów szpitali powiatowych przy konwentach powiatów. Dzięki temu, jak tłumaczył, interesy szpitali mogą być wspólnie reprezentowane przed oddziałami NFZ.

Nowe władze

Delegaci na Zgromadzenie Ogólne ZPP wybrali nowy zarząd ZPP. Jego prezesem został Andrzej Płonka, starosta bielski (woj. śląskie). Członkami zarządu zostali: Mariusz Bieniek, starosta płocki; Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski; Mirosław Czapla, starosta malborski; Jarosław Dudkowiak, starosta głogowski; Jan Grabkowski, starosta poznański; Ewa Janczar, radna rady m.st. Warszawa; Jerzy Kolarz, starosta buski; Adam Krzysztoń, starosta łańcucki, Krzysztof Maćkiewicz, starosta wąbrzeski; Józef Matysiak, starosta rawski; Marian Niemirski, starosta przysuski; Andrzej Nowicki, starosta piski; Wojciech Pałka, starosta krakowski; Paweł Piasny, starosta olkuski; Sławomir Jerzy Snarski, starosta bielski (woj. podlaskie); Zbigniew Szumski, starosta świebodziński; Dariusz Szustek, starosta łukowski; Tomasz Tamborski, starosta kołobrzeski; Małgorzata Tudaj, starosta kędzierzyńsko-kozielski; Mirosław Walicki, starosta garwoliński.

A także zadecydowali o tym, kto wszedł w skład Komisji Rewizyjnej: Zdzisław Brezdeń, starosta oławski; Andrzej Ciołek, wicestarosta gołdapski; Zdzisław Gamański, starosta chełmiński; Andrzej Opala, starosta łódzki wschodni; Józef Swaczyna, starosta strzelecki, Andrzej Szymanek, starosta wieruszowski; Waldemar Trelka, starosta radomski; Jan Zalewski, starosta siemiatycki; Bogdan Zieliński, starosta wysokomazowiecki.

Kolejne Zgromadzenie Ogólne ZPP odbędzie się w kwietniu br. w Warszawie, a w związku z 20. rocznicą powstania ZPP będzie miało uroczysty charakter.


Galeria zdjęć dostępna jest tutaj i tutaj.


Załączniki