Aktualności

4 lutego 2019

Mądre działania na rzecz JST - wywiad z Andrzejem Płonką

- Nie można bać się problemów, trudności są po to by je pokonywać. – mówi Andrzej Płonka, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bielski (woj. śląkie) w rozmowie z Dziennikiem Warto Wiedzieć.

Dziennik Warto Wiedzieć: W samorządzie powiatowym funkcjonuje Pan od dwudziestu lat, w Związku Powiatów Polskich niedużo mniej. Niedawno został pan prezesem Zarządu ZPP, czyli przybędzie panu pracy?

Andrzej Płonka: Mam pełną świadomość, że wyzwania są spore, ale nie boję się tych wyzwań. Mój optymizm opieram na fakcie mojego – jak pani redaktor  zauważyła – dwudziestoletniego doświadczenia w odrodzonym samorządzie, gdzie pracowałem zarówno jako członek Zarządu Powiatu, potem wicestarosta by następnie sprawować funkcję starosty bielskiego. Przez dwie kadencje byłem szefem Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego.

Mówię o tym, bo tym większą mam satysfakcję, że również w skali całego kraju moja dotychczasowa praca została doceniona. Prezesem Zarządu Związku Powiatów Polskich zostałem wybrany bez głosu sprzeciwu i postawienia innych kandydatów, a przecież jest to środowisko bardzo zróżnicowane – w ponad 300 powiatach funkcjonują wszystkie możliwe opcje polityczne. Zgodnie jednak uznano, że przedstawiający swoją niezależność przez wszystkie te lata Andrzej Płonka będzie dobrze Związek reprezentował i troszczył się o mądre, konkretne działania nie na rzecz jakiejś partii politycznej, ale samorządu terytorialnego całej Polski. Uważam, że w ten sposób ogólnopolska reprezentacja samorządu powiatowego podkreśliła wolę rozmowy ze wszystkimi środowiskami, aby merytorycznie rozwiązywać problemy.

Dziennik Warto Wiedzieć: Jakich na początku swojej kadencji spodziewa się Pan problemów?

Andrzej Płonka: Nie można bać się problemów, trudności są po to by je pokonywać. One są wpisane w naszą samorządową misję, tym bardziej, że choć jest to funkcja społeczna, to będzie ona wymagała dużego mojego zaangażowania. O tyle będzie mi łatwiej, że do tej pory jako wiceprezes reprezentowałem Związek jako współprzewodniczący Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zajmowałem się więc głównie kwestiami służby zdrowia. Teraz to spektrum moich zainteresowań znacznie się powiększy. Dochodzi szereg spraw społecznych, tych związanych z infrastrukturą, cyfryzacją. I rzecz jasna Komisja Wspólna, w której będę chciał uczestniczyć i rozmawiać o problemach, jakie się na różnych poziomach samorządowych pojawiają.

Dalsza część wywiadu dostępna jest w Dzienniku Warto Wiedzieć.