Aktualności

25 lutego 2019

PPP - szkolenie dla skarbników i służb finansowych

fotolia.pl

Zapraszamy skarbników i służby finansowe urzędów do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat finansowo-rozliczeniowej strony projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Do udziału w szkoleniu zaproszone są zarówno osoby, dla których PPP jest mniej znane, jak i takie, które już mają doświadczenie w tej dziedzinie.

Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie praktyczna wiedza z zakresu m.in. aspektów podatkowych, roli służb finansowych w przygotowaniu projektu na etapie analiz przedrealizacyjnych i szacowania ryzyk oraz wpływu na wskaźniki zadłużenia jednostki.

Zespół prelegentów to trener ds. wymiaru finansowego, trener ds. uwarunkowań prawnych oraz ekspert-praktyk samorządowy, który podzieli się z uczestnikami swoimi doświadczeniami.

Szkolenia odbędą się w:

  • 20 marca 2019 r. w Poznaniu,
  • 27 marca 2019 r. w Katowicach,
  • 10 kwietnia 2019 r. w Gdańsku,
  • 17 kwietnia 2019 r. w Warszawie.

Szkolenia są jednodniowe i nieodpłatne. Uczestnicy pokrywać będą jedynie koszt dojazdu na miejsce szkolenia. Pozostałe koszty (materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg – pod warunkiem spełnienia wymagań wskazanych w Regulaminie szkoleń) finansowane będą ze środków projektu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. Szczegóły znajdują się w Regulaminie szkoleń dla skarbników i służb finansowych.

Osoby zainteresowane udziałem będą mogły dokonać zgłoszenia na wybrane szkolenie w formularzu rejestracyjnym.

Pobierz pliki:

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielają pracownicy ZMP:

  • Anna Wiktorczyk-Nadolna, anna.nadolna@zmp.poznan.pl, tel. 605 545 608
  • Joanna Ludwiczak, joanna.ludwiczak@zmp.poznan.pl, tel. 061 633 50 53

Szkolenia realizowane są przez Związek Miast Polskich w ramach projektu "Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce".

Projekt realizowany jest w partnerstwie: Ministerstwo Rozwoju, Konfederacja Lewiatan z Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Związek Miast Polskich ze Związkiem Powiatów Polskich.

Finansowanie projektu pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.