Aktualności

24 maja 2019

Echa z majowego posiedzenia zespołu ds. systemu finansów publicznych

fotolia.pl

W ostatni czwartek odbyło się kolejne posiedzenie zespołu ds. systemu finansów publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W porządku obrad znalazły się tylko dwa projekty – nowelizacja ustawy o finansach publicznych oraz kolejna nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług.

Z uwagi na trwające konsultacje publiczne nowelizację ustawy vatowskiej przesunięto na kolejne posiedzenie zespołu. Projekt zakłada zastąpienie odwróconego obciążenia i odpowiedzialności solidarnej obligatoryjnie stosowanym mechanizmem podzielonej płatności. W ocenie projektodawców mechanizm podzielonej płatności to rozwiązanie systemowe, pozbawione wad charakterystycznych dla odwróconego obciążenia. Jego stosowanie eliminuje oszustwa w VAT już w samym zarodku. Mechanizm ten uważany jest za jedno z rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym, eliminując ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem. System ten z założenia utrudnia lub wręcz uniemożliwia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji, a jednocześnie zapewnia lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich. Przypomnę, że w tej sprawie Związek Powiatów Polskich prowadzi konsultacje – ankieta dostępna jest tutaj.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.