Aktualności

18 lipca 2019

Echa z Zespołu ds. Ustrojowych KWRiST

fotolia.pl

17 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przedmiotem obrad był projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Skrótowo podsumowując: dokonane będą tylko niekonfliktowe zmiany.

Rozporządzenie

Jeśli idzie o zmianę granic gmin, to resort spraw wewnętrznych i administracji umieścił w projekcie rozporządzenia trzy niekontrowersyjne i nieduże zmiany. Dotyczą one:

  1. Gorzowa Wielkopolskiego i gminy Santok (włączenie do Gorzowa fragmentu gminy Santok);
  2. Gminy Pątnów i gminy Wierzchlas (włączenie do gminy Pątnów fragmentu gminy Wierzchlas);
  3. Gminy miejskiej Łaziska Górne i gminy miejskiej Orzesze (włączenie do Łazisk fragmentu Orzesza).

Status miasta według projektu uzyskają: Lulutów, Piątek, Czerwińsk nad Wisłą, Klimontów. Jeśli idzie o ustalenie granic miast, tj. ich poszerzenie bez zmian granic gmin, to takowe zmiany dotkną: Małomic, Głogowa Małopolskiego oraz Szepietowa. Ostatecznie Zespół zaopiniował projekt pozytywnie z uwagami – ze względu na brak jednolitego stanowiska Strony Samorządowej. Dla przykładu: Związek Miast Polskich argumentował m.in. za uznaniem wniosku o poszerzenie Rzeszowa, czemu sprzeciwiał się Związek Gmin Wiejskich RP.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.