Aktualności

20 lipca 2019

Relacja z lipcowego posiedzenia plenarnego KWRiST

fot. MSWiA

17 lipca br. obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, której współprzewodniczyli Wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker wspólnie z Zygmuntem Frankiewiczem prezydentem Gliwic i jednocześnie prezesem Zarządu ZMP.

Podczas posiedzenia komisja zaopiniowała ponad 30 projektów aktów prawnych.

Wśród nich był m.in. przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

Komisja rozpatrzyła także projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”, przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Odbyła się również dyskusja dotycząca Funduszu Dróg Samorządowych. Samorządowcy chcą, by pieniądze były szybko i transparentnie dzielone. Jak mówił Starosta Poznański, Wiceprezes Zarządu ZPP Jan Grabkowski, do niedawna było tak, że inwestycje z listy rankingowej wojewodów nie były wykreślane. Dziś premier może, bez podania uzasadnienia wykreślić inwestycje.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.