Aktualności

14 sierpnia 2019

Echa z Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST

24 lipca br. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST. Celem posiedzenia było omówienie najpilniejszych problemów z jakimi zmagają się środowiska samorządowe. Na dyskusje składały się następujące tematy:

Informacja MZ w kwestii ograniczenia dostępności do leków mieszkańców domów pomocy społecznej.

Problem nocnych i świątecznych dyżurów aptek (temat zgłoszony przez ZPP). Obecnie apteki zobowiązane do pełnienia nocnych i świątecznych dyżurów, często nie wywiązują się z nałożonego na nie obowiązku. Ich właściciele jako powód takiego stanu rzeczy wskazują nieopłacalność pełnienia takich dyżurów. ZPP przygotował projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego, który przyczyniłby się do rozwiązania tego problemu. Przedstawiciel MZ poinformował, że w sprawie projektu przygotowanego przez ZPP nie udało się wypracować wspólnego stanowiska. Niedawno zostało wprowadzone narzędzie informatyczne, które pozwoli przeanalizować skalę realizacji recept podczas nocnych i świątecznych dyżurów. Minister zwrócił się z prośbą o poczekanie do czasu aż będą gotowe analizy. ZPP zaproponował aby z ustawy prawo farmaceutyczne wykreślić art. 94, gdyż starostowie nie dysponują narzędziem do zmuszenia farmaceutów do pełnienia dyżurów, ze względu na brak sankcji. Podczas dyskusji padła propozycja aby organizowanie nocnych i świątecznych dyżurów odbywało się w aptekach szpitalnych. Jest to jednak niemożliwe z uwagi na fakt, że apteki te nie są ogólnodostępne.

Informacja MZ dotycząca zasad wypłaty pielęgniarkom podwyższonych wynagrodzeń oraz zapewnienia podmiotom leczniczym środków na ten cel, począwszy od września 2019 r. Wiceminister Miłkowski poinformował, że pieniądze na ten cel są zapewnione w pełnym zakresie od 1 września do końca br. Jak zapewnił minister nie ma możliwości by samorządy nie otrzymały pieniędzy (pełna rekompensata kosztów wraz z kosztami pracodawcy). Na dzień posiedzenia Zespołu nie był jeszcze znany tryb postępowania w tej sprawie. Rozważano dwie opcje: albo nowelizacja rozporządzenia wydłużająca terminy albo zarządzenie prezesa wprowadzające zmiany wycen we wskaźnikach. 05.08 na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego zostało opublikowane rozporządzenie, które zakłada przedłużenie terminu stosowania obecnych przepisów do dnia 31 marca 2020.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.