Aktualności

26 sierpnia 2019

Przyszłość polskich samorządów – zaproszenie do Gdańska

31 sierpnia samorządowcy z polskich miast i gmin ogłoszą w Gdańsku pakiet postulatów samorządowych.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Samorządowcy, 4 czerwca to my – polscy samorządowcy – sprawiliśmy, że jubileusz 30. rocznicy pierwszych po II Wojnie Światowej demokratycznych wyborów stał się prawdziwym ogólnokrajowym Świętem Wolności i Solidarności. Nasza mobilizacja była wyjątkowa i tchnęła nową jakość w krajową debatę publiczną – czytamy w zaproszeniu .

4 czerwca samorządowcy wspólnie rozpoczęli również ogólnokrajową debatę na temat przyszłości samorządu terytorialnego w Polsce. Założenia dotyczące spraw najważniejszych dla mieszkańców zapisali w formie 21 Tez samorządowych. Ich wspólnym mianownikiem jest potrzeba wzmocnienia wspólnot lokalnych w decydowaniu o kwestiach dla nich najistotniejszych. Silne samorządy budują bowiem silne państwo.

Przez ostatnie tygodnie prowadzone były szerokie konsultacje dotyczące zagadnień zapisanych w 21 Tezach. Każdy obywatel mógł uczestniczyć w tej debacie i zgłosić swoje uwagi oraz propozycje. Warto odwiedzić i promować stronę www.SamorzadyDlaPolski.pl.

Efektem konsultacji i rozmów będzie 21 postulatów samorządowych, które zostaną zaprezentowane w Gdańsku 31 sierpnia br. Na ich podstawie przygotowane zostaną projekty ustaw, które samorządowcy złożą do Sejmu RP nowej kadencji.

- Nie możemy pozwolić, aby sprawy najważniejsze dla naszych mieszkańców, takie jak oświata, ochrona zdrowia, czyste powietrze czy rozwój dróg lokalnych – były zarządzane centralnie z Warszawy, z pominięciem głosu wspólnot lokalnych - piszą prezydenci w zaproszeniu. - 31 sierpnia o godz. 15:00 spotkajmy się w Gdańsku i pokażmy siłę polskich samorządów, siłę naszych mieszkańców i brak zgody na lekceważenie dobra wspólnot lokalnych. Nie będzie silnej, samorządnej i demokratycznej Polski bez silnych samorządów.

Aleksandra Dulkiewicz i Jacek Karnowski zapraszają również do udziału w uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na Westerplatte 1 września o godz. 4:45. Zwyczaj corocznych uroczystości o świcie na gdańskim półwyspie Westerplatte zainicjował 1 września 1998 roku śp. prezydent Paweł Adamowicz. Od wielu lat w uroczystościach biorą również udział premierzy i prezydenci RP. Do udziału w 80. rocznicy obchodów wyjątkowo zaproszeni zostali również burmistrzowie kilkudziesięciu miast świata, które odegrały szczególne, symboliczne znaczenie w trakcie wojny.

Program wydarzeń:

31 sierpnia 2019 sobota

15.00–16.30 Audytorium ECS - "Przyszłość samorządów" debata na temat statusu samorządów. Podsumowanie konsultacji 21 tez samorządowych ogłoszonych 4 czerwca 2019 r. Ogłoszenie 21 postulatów samorządowych.

17.00 Audytorium ECS - Wręczenie Medali Wdzięczności z wystąpieniem laureatów

Medal Wdzięczności - odznaczenie wyróżniające obcokrajowców, którzy wspomagali Polskę walce o wolność i demokrację w czasie komunistycznej dyktatury, jak również tych, którzy budują porozumienie między narodami w duchu ideałów Solidarności.

18.00–19.15 - Ogród Zimowy ECS - koncert „Solidarność i pokój” Polskiej Filharmonii Bałtyckiej

21:00 Bazylika Mariacka - Apel Jasnogórski

1 września 2019 niedziela

4.45–7.00 Uroczystość z okazji 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej u stóp pomnika Obrońców Wybrzeża na Westerplatte:
I część uroczystości - (prosimy o przybycie oraz o zajęcie miejsc najpóźniej do godz. 4:20)

II część uroczystości - złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przez pozostałych uczestników Uroczystości
Po zakończeniu uroczystości organizatorzy zapraszają na poczęstunek z kuchni polowej.

11.00–13.00 Audytorium ECS - międzynarodowa debata „Solidarność i pokój. Miasto jako Europejska wspólnota” z udziałem: Sadiq Khan, burmistrz Londynu, Sawsan Chebli – sekretarz stanu landu Berlin. ds. międzynarodowych, Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska

Organizatorzy proszą osoby chcące wziąć udział w wydarzeniach o pilne wypełnienie formularza dostępnego tutaj.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcają do kontaktu pod adresem 21tez@2019gdansk.pl


Załączniki