Aktualności

29 sierpnia 2019

Relacja z sierpniowego posiedzenia plenarnego KWRiST

fot. H. Hędrysiak/ZMP

16 projektów z pozytywną opinią oraz pakiet projektów rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk, 6 projektów skierowanych na zespoły robocze, w tym 3 projekty upoważniające zespoły do wydania opinii wiążącej oraz odmowa opiniowania 1 projektu ze względu na fakt, że został on już przekazany do prac sejmowych – to bilans posiedzenia KWRiST.

28 sierpnia br. obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Posiedzeniu współprzewodniczyli: Wiceminister Paweł Szefernaker oraz Krzysztof Żuk Prezydent Lublina.

Systemem finansów

Komisja Wspólna odmówiła zaopiniowania projektu nowelizacji ustawy o podatku PIT, która obniża stawkę z 18 na 17% oraz znosi podatek dla osób poniżej 26. roku życia. Prezydent Lublina, Krzysztof Żuk wyjaśniając przyczyny tej decyzji, przypomniał, że rząd skierował ten projekt do prac parlamentarnych, nie czekając na opinię samorządowców. Zaznaczył jednocześnie, że będą się oni domagali rekompensaty utraconych tą zmianą legislacyjną dochodów.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.