Aktualności

2 września 2019

Sierpniowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST

fotolia.pl

21 sierpnia br. w Gmachu Ministerstwa Zdrowia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia sprawa różnych. Na sprawy różne składały się następujące tematy:

Problem funkcjonowania pielęgniarek w DPS.
Pomimo zapowiedzi wprowadzenia produktu dedykowanego DPS-om do dzisiaj nie ma informacji w tym zakresie. Wiceminister J. Szczurek-Żelazko poinformowała, że jest 79 tys. mieszkańców DPS, z tego blisko 80%, bo 64 tys. jest objętych opieką pielęgniarską, a 8 tys. - opieką długoterminową. Ministerstwo Zdrowia wydaje 37 mln zł na świadczenia w DPS-ch, bez uwzględnienia kosztów pielęgniarek środowiskowych. Mieszkańcy DPS mają prawo do opieki pielęgniarek środowiskowych, które otrzymują za to pieniądze; to prawo nie jest egzekwowane. Przedstawicielka MRPiPS wskazała, że wg danych aż 22 tysięcy mieszkańców DPS-ów nie jest objętych długoterminową opieką pielęgniarską. Problem narasta, bez podjęcia działań naprawczych będzie trzeba te osoby przenosić do szpitali.  Trzeba ustalić minimum standardów, np. 1 pielęgniarka na 50 osób. Na prawie 80 tys. mieszkańców DPS, prawie 100% jest zgłoszonych do lekarza, a tylko 64 tys. – do pielęgniarek. To świadczy o tym, że pielęgniarki odmawiają pracy w tych domach.  Dyrektorzy DPS nie zgłaszają odmów pielęgniarek, bo nie chcą psuć swoich relacji z POZ-em. Bez podwyżek również dla pielęgniarek zatrudnionych w DPS-ach, będą one przechodziły do innych.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.