Aktualności

23 września 2019

Miasto Bielsko-Biała nowym członkiem Związku Powiatów Polskich

fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich to ogólnopolskie stowarzyszenie, które reprezentuje powiaty i miasta na prawach powiatu na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym. Prawdziwą siłą ZPP jest liczba jego członków. Aktualnie do Związku Powiatów Polskich należy 308 samorządów powiatowych. W sierpniu to zacne grono powiększyło się o miasto na prawach powiatu – Bielsko-Białą.

Celem Związku Powiatów Polskich jest kształtowanie wspólnej polityki, obrona wspólnych interesów powiatów, wymiana doświadczeń, promowanie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów. Członkowie ZPP mogą liczyć na prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez siebie działalności naukowej, oświatowej, kulturalnej a także w zakresie ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu. ZPP zapewnia także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Przedstawiciele ZPP aktywnie udzielają się na forum krajowym i międzynarodowym w zakresie samorządów. Uczestniczą w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitecie Regionów Unii Europejskiej, Kongresie Władz Regionalnych i Lokalnych oraz innych zespołach, czy komisjach skutecznie umacniając rolę drugiego szczebla samorządu terytorialnego. To gwarancja, że lokalne sprawy i problemy są poruszane w szerszej perspektywie.

Przynależenie do Związku Powiatów Polskich do wymierne korzyści. Należą do nich między innymi:

  • uzyskanie bezpośredniego dostępu do informacji o procesie legislacyjnym dotyczącym samorządów,
  • stały dostęp do informacji z gremiów opiniujących, zatwierdzających i monitorujących programy pomocowe obecnej perspektywy (zarówno krajowe, jak i unijne),
  • rekomendowanie przedstawicieli do różnego rodzaju komitetów monitorujących, sterującychi innych ciał reprezentatywnych,
  • korzystanie z raportów, opracowań, czy też analiz przygotowywanych przez ekspertów Związku – przekazywanych wyłącznie członkom ZPP,
  • udział w szkoleniach, forach, konferencjach organizowanych przez Związek i jego partnerów – w tym dedykowanych wyłącznie członkom ZPP,

Każdy członek ZPP zobowiązany jest płacić składkę, jednak jest ona najniższa w porównaniu z innymi ogólnopolskimi i regionalnymi organizacjami, a ich płatność dokonywana jest w dogodnych kwartalnych ratach.

Samorządy, które chciałyby zostać członkiem Związku Powiatów Polskich, muszą wcześniej podjąć specjalną uchwałę. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie: https://www.zpp.pl/artykul/19-jak-zostac-czlonkiem-zpp