Aktualności

26 września 2019

Relacja z wrześniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Powiat Rzeszowski

Informacja na temat Funduszu Dróg Samorządowych oraz kwestia dotycząca wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku – to główne tematy dyskusji podczas posiedzenia plenarnego. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego obradowała 25 września 2019 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Posiedzeniu współprzewodniczyli: Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina.

Fundusz Dróg Samorządowych

Na sam początek obrad przeniesiony został punkt dotyczący informacji na temat Funduszu Dróg Samorządowych.

Uwagi strony samorządowej zgłosił Marek Wójcik, ze Związku Miast Polskich. Samorządowcy chcieli bowiem uzyskać odpowiedź na pytania, dlaczego nie można było wykorzystać wszystkich środków z obiecywanych 6 miliardów złotych w tym roku. Marek Wójcik zwrócił uwagę na fakt, że środki z naboru marcowo-kwietniowego w tym roku jeszcze nie trafiły do samorządów. Rodzi to problem ich niewykorzystania, biorąc też pod uwagę fakt wzrostu płacy minimalnej od stycznia przyszłego roku.
Podjęta została też kwestia projektów, które otrzymają dofinansowanie z puli Ministra Obrony Narodowej. Strona samorządowa wystosowała propozycję, by ujawnić, jakie jednostki samorządu terytorialnego otrzymają owo dofinansowanie, gdyż nie jest to informacja wymagająca tajności.
Trzecia kwestia podjęta przez stronę samorządową dotyczyła listę projektów, które Prezes Rady Ministrów dopisał do listy z własnej puli. Marek Wójcik zwrócił również uwagę na nierówną skalę dofinansowań dla poszczególnych województw.

Strona samorządowa poprosiła o przyjrzenie się regulacjom dotyczącym Funduszu Dróg Samorządowych gdyż pierwszy nabór wskazuje, że nie spełnia on swojej roli, nie pozwala na szybkie i tanie zrealizowanie projektów, a co więcej procedura nie jest do końca transparentna. Pytania dotyczące Funduszu Dróg Samorządowych złożył też  Związek Powiatów Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich.

Wątpliwości próbowała rozwiać strona rządowa – wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker wyjaśnił, że zgodnie z umową, zadania jednoroczne muszą zostać wykonane w okresie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy między wojewodą a jednostką samorządu terytorialnego. Termin wykonania zadań jednorocznych nie kończy się zatem razem z końcem roku kalendarzowego. Potwierdził również, że w roku 2019 kwota Funduszu Dróg Samorządowych to 6 miliardów złotych.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.