Aktualności

16 lutego 2020

"Dostępność – aspekty architektoniczne i cyfrowe" - szkolenie we Wrocławiu

fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich oraz Starosta Powiatu Wrocławskiego zapraszają na bezpłatne szkolenie dedykowane pracownikom jednostek samorządu terytorialnego zatytułowane "Dostępność – aspekty architektoniczne i cyfrowe", które odbędzie się 27 lutego 2020 roku w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 131.

W ostatnich latach administracja rządowa położyła duży nacisk na kwestie związane z zapewnieniem szeroko pojętej dostępności przez cały sektor publiczny – podstawowym dokumentem programowym w tym zakresie jest uchwała Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Dostępność Plus. Legislacyjnym efektem tego zainteresowania było uchwalenie podstawowych dla dostępności regulacji prawnych: ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Trzeba także odnotować, że w przestrzeni międzynarodowej właściwe unormowania zostały przyjęte już jakiś czas temu – dość wspomnieć o Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z 2006 r., powstałej w ramach ONZ, której Rzeczpospolita Polska jest państwem-stroną. Obie przywołane na wstępie ustawy są aktami przyjętymi niedawno i umiarkowanie rozbudowanymi – fakt ten jednak nie pozwala na uniknięcie tego, co jest immanentną cechą prawa, czyli wątpliwości interpretacyjnych. Szkolenie ma na celu zaprezentowanie przedmiotowej problematyki, dzięki czemu co najmniej część wątpliwości powinna zostać rozwiana.

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia

Na zgłoszenia oczekujemy do 25 lutego br.


Załączniki