Aktualności

8 kwietnia 2020

Sytuacja finansowa powiatowych podmiotów leczniczych 2015-2019

Eksperci Związku Powiatów Polskich opracowali wstępny raport, którego celem jest zarysowanie sytuacji finansowej powiatowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Raport opracowano na podstawie danych ze sprawozdań MZ-03 za lata 2015-2019, przekazanych przez 100 powiatowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się TUTAJ.