Aktualności

15 maja 2020

Raport o stanie powiatu 60 dni później. Skuteczna interwencja ZPP

Informujemy, że ustawą o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 o 60 dni został wydłużony termin na złożenie raportu o stanie powiatu.

Z inicjatywą zmiany przepisów w tym zakresie w odniesieniu do wszystkich poziomów samorządu terytorialnego wystąpił Związek Powiatów Polskich w dniu 24 kwietnia br.
Z treścią wystąpienia ZPP można zapoznać się tutaj.

Już 7 maja 2020 r. strona rządowa w korespondencji skierowanej do strony samorządowej potwierdziła wprowadzenie docelowo takiej zmiany przepisów do tzw. specustawy covidowej. Uzgodnienie to znalazło swoje odbicie w uchwalonej obecnie ustawie.