Aktualności

25 maja 2020

Zmiany przepisów w tzw. tarczy 4.0. – na co powiaty powinny zwrócić uwagę

W ostatni piątek na stronie Sejmu RP opublikowany został kolejny pakiet zmian legislacyjnych. Część dotyczy również jednostek samorządu terytorialnego.

Chodzi o rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W załączniku pokazujemy te zmiany, które dotyczą powiatów i miast na prawach powiatu.

Pełny teksu projekt ustawy odstępny jest tutaj.

Szerzej o wybranych zmianach będziemy pisali w Dzienniku Warto Wiedzieć


Załączniki