Aktualności

5 czerwca 2020

Relacja z czerwcowego posiedzenia zdalnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

3 czerwca odbyło się pierwsze po przerwie spowodowanej epidemią posiedzenie zdalne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Głównym tematem debaty był rządowy projekt ustawy „Tarcza 4.0”.

Zdalnemu posiedzeniu przewodniczył Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

„Tarcza 4.0”

Jako pierwszy głos zabrał Jacek Karnowski, współprzewodniczący Komisji i prezydent Sopotu. Zwrócił uwagę, że projekty kolejnych tarcz antykryzysowych nie trafiały do zaopiniowania przez stronę samorządową. Poruszył też kwestię możliwości poluzowania reguł zadłużania się przez samorządy, wypłacania „Janosikowego”. Strona samorządowa rozmawiała też o kwestii kosztów nadchodzących wyborów samorządowych, poruszony został też problem subwencji oświatowej.

Andrzej Porawski omówił ustalenia z Ministerstwem Finansów odnośnie zadłużenia samorządów. Przedstawił też postulat strony samorządowej, by w zaistniałej sytuacji, w miesiącach, w których nastąpił znaczący ubytek finansowy samorządu, nie wypłacać „Janosikowego”. Andrzej Porawski mówił też o postulacie, aby te ulgi i zwolnienia, które samorządy wprowadziły poza normalnymi ulgami i zwolnieniami podatkowymi w ramach przeciwdziałania kryzysowi, nie były traktowane jako możliwe dochody do uzyskania przy obliczaniu subwencji i wypłacaniu „Janosikowego”. Ten postulat nie był dotąd uwzględniony przez rząd, ale strona samorządowa uważa go za bardzo istotny.

Krzysztof Żuk zwrócił uwagę, że ustalenia, o których mowa nie funkcjonują formalnie, na piśmie. Potrzebna jest zatem interpretacja wiążąca. Andrzej Porawski zauważył, że uzasadnienie przesłane przez stronę rządową wykazuje, że zmiany oznaczają możliwość zadłużenia się w tym roku bez ograniczeń i nie brania tego zadłużenia pod uwagę w przyszłości do końca jego spłaty. Nawiązał także do spotkania z minister Emilewicz, podczas którego ustalono, że w sierpniu obie strony powrócą do tematu, aby sprawdzić, czy powzięte ustalenia są wystarczające.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.