Aktualności

7 sierpnia 2020

Wicepremier Jadwiga Emilewicz spotkała się z władzami ZPP

7 sierpnia odbyła się kolejna wideokonferencja Zarządu Związku Powiatów Polskich. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu ZPP Andrzej Płonka. Udział wzięli też: Wicepremier, Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Sebastian Skuza oraz Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Marek Wiewióra. Głównymi tematami dyskusji były: sytuacja finansowa JST w czasie pandemii, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych a także przepisy dotyczące publicznego transportu zbiorowego.

Główną osią dyskusji podczas wideokonferencji Zarządu ZPP była sytuacja finansowa powiatów w dobie pandemii COVID-19. Bernadeta Skóbel - kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz oraz Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura ZPP przedstawili prezentację na temat mechanizmów wsparcia inwestycji lokalnych w samorządach. Bernadeta Skóbel zwróciła uwagę na spadek podatku dochodowego od osób fizycznych, który to jest jedynym źródłem, pozwalającym samorządom na finansowanie zadań własnych. Porównując rok obecny do poprzedniego, wpływy są mniejsze o miliard złotych. Na problemy finansowe JST nakłada się również wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę a także planowane od września 2020 roku podwyżki w oświacie, których nie będzie w stanie pokryć część oświatowa subwencji ogólnej.

Dalsza cześć relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.


Galeria zdjęć