Aktualności

29 października 2020

Relacja z październikowego zdalnego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

28 października odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ze względu na sytuację epidemiczną spotkanie odbyło się w formie zdalnej.

Posiedzeniu przewodniczył Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kończący swoje współprzewodnictwo prezydent Sopotu Jacek Karnowski podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę. Od przyszłego miesiąca rolę współprzewodniczącego ze strony samorządowej przejmie Związek Województw RP.

Głównymi tematami poruszonymi podczas posiedzenia była sytuacja w oświacie, służbie zdrowia i kwestia zwolnień z czynszu.

Edukacja

Głos ze strony samorządowej zabrał Marek Wójcik. Zaapelował o pilne spotkanie z Ministrem Edukacji Przemysławem Czarnkiem. Zaznaczył, że od objęcia stanowiska przez ministra zostało już wykonane kilka przedsięwzięć co do których strona samorządowa ma pewne wątpliwości. Pierwszą jest powstanie rady konsultacyjnej do spraw bezpieczeństwa w edukacji, w gremium której nie ma ani jednego przedstawiciela samorządów. „Jeśli chodzi o samorządy to są one kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa” – podkreślał. „Jesteśmy zaskoczeni i uważamy, że to nie jest przypadek. Bardzo nas smuci, że minister rozpoczyna swoje urzędowanie od tego typu działania” – powiedział Marek Wójcik.  

Drugą poruszoną kwestią dotyczącą edukacji jest brak spotkań zespołu do spraw monitorowania oświaty powołany 15 września. Tymczasem sytuacja finansowa jest trudna. Wielu samorządom braknie pieniędzy na wypłacenie wynagrodzeń nauczycielskich za grudzień, jak i dodatku wyrównawczego za rok 2020. Już dziś niektóre samorządy zmuszone są do zaciągania kredytów, by zaspokoić wydatki oświatowe. Co więcej, pojawiają się dodatkowe restrykcje związane z pandemią, które generują kolejne wydatki. Przy okazji zdalnej nauki wydawane jest więcej pieniędzy, a są to wydatki, których nikt nie rekompensuje. Marek Wójcik nawiązał też do procedowanej obecnie ustawy budżetowej na rok 2021. Zakłada ona, że część oświatowa subwencji ogólnej będzie trzykrotnie mniejsza od realnych potrzeb. Zasygnalizował bardzo trudną sytuację finansową samorządów, co przełoży się na oświatę – samorządy nie będą już miały z czego do oświaty dokładać. „Wspólnym celem jest to, żeby system edukacji się nie zawalił i żeby jej jakoś była wysoka, a to o czym powiedziałem jest znaczącym zagrożeniem”- mówił.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć