Aktualności

8 stycznia 2021

Co z dofinansowaniem do transportu na szczepienia? Poznaliśmy propozycje rządu

7 stycznia 2021 roku w formie zdalnej odbyło się spotkanie przedstawicieli strony rządowej i strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Głównymi omawianymi tematami było dofinansowanie transportu do punktów szczepień dla osób, które mają problem z przemieszczaniem się oraz promocja szczepień w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyli Michał Dworczyk, szef KPRM, Paweł Szefernaker, wiceszef MSWiA oraz przedstawiciele strony samorządowej KWRiST, w tym Związku Powiatów Polskich.

Strona rządowa zaproponowała następujące stawki dofinansowań dowozu na szczepienia:

  • w przypadku gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich: 65 zł za przewóz jednej osoby z niepełnosprawnością i 30 zł za przewóz jednej osoby sprawnej ruchowo ale nie mogącej samodzielnie dotrzeć na miejsce szczepienia,
  • w przypadku miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców: 75 zł za przewóz jednej osoby z niepełnosprawnością. Ze względu na istnienie komunikacji miejskiej w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, rząd nie dofinansuje dowozu osób sprawnych ruchowo.

Strona samorządowa podtrzymała swoją opinię dotyczącą tego, że stawki ryczałtu powinny być wyższe. W wielu przypadkach koszty bowiem będą większe.

Transport dofinansowany przez rząd będzie przeznaczony dla:

  • osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • osób mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.

Strona rządowa i samorządowa ustaliły wspólnie również, że samorządy aktywnie włączą się w promocje szczepień. Będą to m.in. lokalne akcje informacyjne a także rozesłanie imiennych zaproszeń na szczepienia do seniorów. W ciągu najbliższych tygodni w każdym województwie odbędą się spotkania powołanych przez wojewodów pełnomocników ds. szczepień z samorządowcami (wójtami, burmistrzami, przewodniczącymi rad gmin, powiatów).