Aktualności

15 stycznia 2021

Styczniowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST

12 stycznia br. odbyło się zdalne posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.

Podczas posiedzenia, oprócz kwestii dowozu przez gminy, na szczepienia, osób które nie mogą samodzielnie pojawić się w punkcie szczepień, kwestii dodatku do wynagrodzeń dla personelu medycznego w związku ze zwalczaniem epidemii Koronawirusa oraz informacji na temat przyszłości szpitali powiatowych, które to tematy zostały omówione w osobnych artykułach. Podczas posiedzenia Zespołu omówiono następujące projekty.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030. Ustalono, że Zespół wyda opinię w trybie obiegowym ze względu na późne przesłanie ostatecznej wersji projektu. Informacja o opinii miała zostać przekazana do dnia 15 stycznia 2021 r. jednak z uwagi na sprzeczne propozycje opinii korporacji samorządowych uczestniczących w pracach Zespołu Zdrowia, ostateczna opinia w tej sprawie zostanie wydana na posiedzeniu plenarnym KWRiST.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.