Aktualności

15 stycznia 2021

Prowadzenie fanpage urzędu po wyroku TSUE. Echa z posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

Na posiedzeniu Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST z dniu 15 stycznia 2021 roku zajęto się problemem ochrony danych osobowych w kontekście prowadzenia przez np. urzędy fanpage na różnego rodzaju serwisach społecznościowych (np. Facebook). Wątpliwości pojawiły się, bowiem w związku z prowadzeniem fanpage’a może dochodzić do transferu danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (państwa trzeciego w rozumieniu RODO). Należy zauważyć, że wyrokiem TSUE z dnia 16 lipca 2020 r. (sygn. C - 311/18) unieważniono tzw. Tarczę Prywatności gwarantującą bezpieczne przekazywanie danych pomiędzy UE a USA, w związku z czym część samorządów miała wątpliwości co do legalności prowadzenia fanpage’a na Facebooku pod względem bezpieczeństwa danych osobowych i ewentualnej odpowiedzialności podmiotów prowadzących, za naruszenie RODO.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.