Aktualności

18 stycznia 2021

CEPiK i Facebook na posiedzeniu Zespołu ds. SI KWRiST

15 stycznia 2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST.

Członkowie Zespołu rozpatrywali projekty:

  • projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia strategii „Sprawne i Nowoczesne Państwo 2030” w wersji wstępnej dokumentu; ustalono, że projekt wróci na kolejny Zespół, bowiem uzgodnienia międzyresortowe trwają do początku lutego br. Po opracowaniu licznych, czasem sprzecznych ze sobą uwag (nie tylko od podmiotów samorządowych) strona rządowa prześle nową wersję projektu (nawet jeśli nie będzie to wersja ostateczna);
  • projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - projekt uzgodniony w zakresie kwestii teleinformatycznych; Opinię ostateczną podejmie Zespół ds. Infrastruktury jako właściwy przedmiotowo;
  • projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego - projekt nie został zaopiniowany ze względu na przesłanie nowej wersji krótko przed posiedzeniem Zespołu (12 stycznia br.). Przeprowadzono dyskusję, w wyniku której wstępna opinia Zespołu jest pozytywna. Ustalono, że Strona Samorządowa przekaże uwagi do nowej wersji projektodawcom, a odpowiedzi zostaną przesłane pisemnie. Następnie odbędzie się dodatkowe posiedzenie Zespołu, na którym zostanie wydana opinia;
  • deklaracja Współpracy Rządu RP oraz samorządu terytorialnego Dekalog Wyzwań Cyfrowych na lata 2021-2023 – projekt uzgodniony.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.