Aktualności

12 lutego 2021

O nakładaniu kar za zbycie/nabycie pojazdu na Zespole ds. Infrastruktury

11 lutego br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, na którym poruszono istotną z punktu widzenia funkcjonowania starostw powiatowych kwestię nakładania kar za niedokonanie zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdów zarejestrowanych w kraju oraz za brak rejestracji pojazdów sprowadzonych z krajów UE.

Przedstawiciele strony samorządowej ocenili ww. przepisy negatywnie ze względu na wzrost liczby zgłoszeń nabycia/zbycia pojazdów bez dodatkowego finansowania, problemy z interpretacją przepisów dot. samej procedury. Zwrócono uwagę, że przepisy należy zmienić jak najszybciej, a pandemia nie może wstrzymywać prac nad przygotowaniem poprawionych rozwiązań.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.