Aktualności

21 kwietnia 2021

NIK o budowie Muzeum Wojska Polskiego

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli proces inwestycyjny budowy Muzeum Wojska Polskiego jest zbyt przewlekły, a kolejny – wyznaczony na koniec tego roku – termin zakończenia zagrożony. W 2007 r. istniejące od lat przedwojennych Muzeum zostało wyznaczone na inwestora. Faza przygotowawcza trwała długo: pierwszy program inwestycyjny zatwierdzono dopiero w 2015 r. Ostatecznie proces rozpoczął się w latach 2016-2017 budową wjazdu na teren Cytadeli (I etap), a w 2018 r. MWP podpisało umowę z wykonawcą na budowę swojej nowej siedziby. Terminy zakończenia inwestycji zmieniały się wielokrotnie. Ostatecznie zakończenie robót ustalono na 2021 r.

Organizatorem Muzeum Wojska Polskiego jest Minister Obrony Narodowej, który (poprzez udzielanie dotacji) ma zapewnić środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju.

Więcej informacji na stronie NIK.