Aktualności

30 kwietnia 2021

Krajowy Plan Odbudowy głównym tematem dyskusji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

30 kwietnia odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jej głównym tematem była dyskusja nad kształtem i zapisami Krajowego Planu Odbudowy.

Posiedzeniu przewodniczył Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast współprzewodniczył Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego.

Z ramienia Związku Powiatów Polskich w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Lucyna Sokołowska, Jan Grabkowski, Andrzej Płonka i Grzegorz Kubalski.

W związku z dwoma wnioskami Ministerstwa Infrastruktury, Grzegorz Kubalski zgłosił trwający problem z funkcjonowaniem wydziałów komunikacji, co jest związane z ich obciążeniem przez przyjmowanie zgłoszeń nabycia/zbycia pojazdów.

Dyskusja nad Krajowym Planem Odbudowy

Współprzewodniczący Komisji Wspólnej, Grzegorz Schreiber przyznał, że w dokumencie KPO znalazło się wiele istotnych zmian, lecz kilka kwestii nadal budzi wątpliwości strony samorządowej. Czas na zapoznanie się z ostatnią wersją dokumentu był też zbyt krótki, aby móc dokładnie odnieść się do wszystkich kwestii nowej wersji dokumentu. Wątpliwości budzą kwestie komitetu monitorującego i środków na udział samorządów w pracach nad KPO. W dokumencie w dalszym ciągu brak zapisów odnośnie strony pożyczkowej i dotacyjnej, co daje powody do zastanowienia, gdyż strona samorządowa nie posiada pełnej wiedzy w tym zakresie. Współprzewodniczący KWRiST zadeklarował gotowość do dalszych prac nad treścią dokumentu.  

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.