Aktualności

21 czerwca 2021

Wspólny protest przeciwko zmianom w oświacie

fot. facebook.com/rafal.trzaskowski

Przedstawiciele samorządów, organizacji społecznych, polskiego szkolnictwa a także rodzice i uczniowie podczas konferencji zorganizowanej 21 czerwca w Warszawie wyrazili zdecydowany protest przeciwko zmianom, jakie proponują przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki. „To zamach na polską edukację” – podkreślali.

Konferencja rozpoczęła się od odczytania apelu przez przedstawicielkę fundacji Rodzice Mają Głos. W imieniu przedstawicieli samorządów miejskich i wiejskich, wspólnot lokalnych a także społeczności szkół publicznych i niepublicznych wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec zmian, jakie polski rząd planuje wprowadzić w szkołach. „Jesteśmy dziś razem, bo nie zgadzamy się na zamach na polską szkołę. Nie chcemy powrotu do szkoły strachu, kontroli i indoktrynacji” – głosi apel. Podkreślono również, że zapowiadane zmiany są sprzeczne z duchem i literą konstytucji. Projekt zmian w sposób znaczący zmniejsza wpływ wspólnot samorządowych a także rodziców na prace szkoły. Szkoła podporządkowana władzy to zaprzeczenie idei wolności w demokratycznym państwie.

Głosy wyartykułowane w apelu poparli także inni uczestnicy konferencji. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślał, że dziś polska szkoła ma mnóstwo problemów, choćby tych związanych z powrotem do normalności po pandemii. Rządzący próbują natomiast szkołę upartyjnić. Zamiast szkoły uczącej samodzielnego myślenia, rządzący chcą sami formować uczniów. „Nie ma na to naszej zgody. Chcemy szkoły, która uczy myślenia” – mówił Rafał Trzaskowski. Poinformował też, że zwrócił się do klubu Koalicji Obywatelskiej, aby ten złożył wniosek o odwołanie ministra Przemysława Czarnka ze stanowiska.

Wiceprezydenta Sopotu Magdalena Czarzyńska zwróciła uwagę, że to kurator będzie miał decydujący wpływ na to, kto zostaje dyrektorem szkoły i będzie mógł go dowolnie odwołać. „Nie ma zgody na to, żeby kurator a nie uczniowie, nauczyciele i rodzice decydował o tym jakie programy będą realizowane w szkołach. Zamiast wsparcia w szkołach otrzymujemy kontrolę partyjną” – mówiła.  

Podczas konferencji podkreślono, że istnieją różne wizje polskiej szkoły, jednak dziś wszyscy solidarnie stoją razem, by sprzeciwić się rządowym pomysłom.

Treść odczytanego na początku apelu poparł też prezes ZNP, Sławomir Broniarz. Zwrócił uwagę na gwałtowną lawinę aktów prawnych, które demontują polską szkołę. Nawiązał do wypowiedzi Mariana Turskiego o tym, by nie być obojętnymi. Zdaniem Broniarza pomysły ministerstwa pogrzebią 30 lat niezależności polskiej szkoły.

Wybrzmiał też głos organizacji społecznych. Iza Kazimierczyk, prezeska fundacji Przestrzeń dla edukacji podkreślała ogromną rolę organizacji społecznych dla funkcjonowania szkół w czasie pandemii. Pomysł, jakby urzędnik kuratorium miał decydować o kontaktach organizacji społecznych ze szkołami uznała za ubezwłasnowolnienie.

Krystyna Starczewska wyraziła zdecydowany protest przeciw zmianom w imieniu szkół niepublicznych. Jej zdaniem zmiany w ustawie o prawie oświatowym odbierają całkowicie autonomię szkołom. Zachęciła wszystkich do protestu w tej sprawie.  

Głos zabrała także tegoroczna maturzystka, Anna Maziarska. Uczniowie nie zgadzają się, by decydowano o nich bez nich. W imieniu uczniów zapowiedziała też dalsze protesty.

Konferencję zwieńczyło wspólne podpisanie apelu przeciw proponowanym zmianom, który został później złożony w Kancelarii Premiera.

Z treścią apelu można zapoznać się poniżej.


Załączniki