Aktualności

23 sierpnia 2021

Samorząd powiatowy a ochrona środowiska - szkolenie

Związek Powiatów Polskich zaprasza na bezpłatne szkolenie dedykowane pracownikom jednostek samorządu terytorialnego zatytułowane "Samorząd powiatowy a ochrona środowiska", które odbędzie się w 2 września 2021 roku.

Ochrona środowiska zaczyna zajmować w debacie publicznej coraz szersze miejsce. W tym kontekście warto pamiętać o istotnej roli powiatów w ramach odpowiedzialności administracji publicznej za środowisko i zrównoważony rozwój.

Zakres zadań realizowanych przez wydziały ochrony środowiska w starostwach powiatowych jest bardzo szeroki. Ostatnio współorganizowane przez Związek szkolenia z zakresu ustawy o rejestracji jachtów były okazją do szczegółowego omówienia tej wąskiej kwestii. Wciąż jednak w typowych zadaniach administracji ochrony środowiska, czyli tych związanych z odpadami, ochroną powietrza, ochroną środowiska przed hałasem czy ochroną gruntów rolnych pojawiają się np. korekty legislacyjne czy nowe stanowiska interpretacyjne resortów. Stąd też uznaliśmy, że jednodniowe szkolenie online będzie dobrą okazją do przekazania informacji w tym zakresie oraz dyskusji.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności pracowników wydziałów ochrony środowiska.
W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia

Na zgłoszenia oczekujemy do 31 sierpnia 2021 roku.

Po upływie tego terminu zarejestrowane osoby otrzymają mailowo szczegóły techniczne dotyczące możliwości udziału w szkoleniu.


Załączniki