Aktualności

27 sierpnia 2021

VIII edycja ogólnopolskiego Kongresu Edukacja i Rozwój

Trwają zapisy na VIII edycję ogólnopolskiego Kongresu Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 20-21 października 2021 r. w Warszawie.

Organizatorem wydarzenia jest Wolters Kluwer Polska wraz z redakcją czasopism „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej” oraz „Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły”.

Patronat sprawuje Związek Powiatów Polskich.

Kongres jest kierowany do dyrektorów szkół, nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, pracowników wyższych uczelni oraz samorządowców zainteresowanych problemami oświaty. Jego celem jest integracja środowiska wokół zagadnień związanych z rozwojem i wyzwaniami, jakie stoją przed edukacją.

Hasło przewodnie tegorocznego Kongresu to PRAWO I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE w czasach niepewności.

W trakcie dwóch dni wykładów, warsztatów i konsultacji poruszać będziemy najważniejsze tematy związane z funkcjonowaniem oświaty w czasach dużej zmienności i niepewności. Skoncentrujemy się na aspektach prawnych, etycznych, zarządczych, przywódczych, pedagogicznych oraz psychologicznych. Poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak wykorzystać przyspieszenie transformacji cyfrowej w edukacji, którego byliśmy świadkami w ostatnim czasie. Zaprezentowane zostaną dobre praktyki, inspirujące pomysły, ciekawe rozwiązania organizacyjne, metodyczne i technologiczne.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że mogliśmy, jak chyba nigdy dotąd, przekonać się, jak ważne są umiejętności szybkiego reagowania i radzenia sobie z pojawiającymi się problemami oraz te kompetencje liderskie, które wspierają dobre funkcjonowanie społeczności szkolnej w zmieniających się warunkach. Nowy rok szkolny  również będzie pełen wyzwań, nie tylko  logistycznych i organizacyjnych, lecz przede wszystkim tych związanych z kwestiami przywódczymi i wychowawczymi. O tym, jak sprostać tym wyzwaniom oraz jakie wnioski wypływają z ostatnich doświadczeń, będziemy rozmawiać podczas dwóch dni obrad – mówi Małgorzata Pomianowska, dyrektor programowa Kongresu Edukacja i Rozwój.

VIII już Kongres Edukacja i Rozwój kontynuuje główne założenia jego powstania -  integracji różnych środowisk edukacyjnych wokół zagadnień rozwoju i wspierania kadr kierowniczych i nauczycielskich w  ich zadaniach oraz w kreowaniu nowoczesnych, najbardziej wartościowych rozwiązań.

–  Świat na naszych oczach się zmienia. Przyspieszyły procesy powszechnej informatyzacji i edukacja musi brać to pod uwagę. Ale musi sobie tez poradzić z ogromnymi problemami psychologicznymi, organizacyjnymi i kompetencyjnymi. Na VIII Kongresie Edukacja i Rozwój, chociaż w części postaramy się na nurtujące pytania odpowiedzieć, bo czas nie stoi w miejscu i nikt nas nie zwalnia z dbałości o jakość edukacji dzieci i młodzieży – mówi Elżbieta Piotrowska-Albin, inicjatorka Kongresu, Pełnomocnik Zarządu Wolters Kluwer Polska ds. Rozwoju Edukacji.

Kongres będzie również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji oraz zadawania pytań ekspertom. Wydarzenie objęły swoim patronatem instytucje jak: Rzecznik Praw Obywatelskich, Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich.

Wydarzenia towarzyszące:

  • XXIII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
  • VII Konferencja Edukacja w Samorządach
  • Blok warsztatowy „Dobre Praktyki w Edukacji”
  • Dyżury eksperckie
  • Rozstrzygnięcie konkursu Super Dyrektor Szkoły i Super Dyrektor Przedszkola

Link do rejestracji dostępny jest tutaj.

Więcej informacji o Kongresie znajduje się na stronie www.kongres-edukacja.pl