Aktualności

10 listopada 2021

Echa z listopadowego posiedzenia Zespołu Zdrowia KWRiST

We wtorek 9 listopada, odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.
Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia spraw różnych. Pierwszą z nich było stanowisko Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich w sprawie liczby pracowników socjalnych zatrudnionych w gminnych ośrodkach pomocy społecznej padła propozycja, aby w mniejszych gminach (3-5 tys. mieszkańców) zmniejszyć wymóg liczby zatrudnianych pracowników socjalnych – obecnie jest to 3 pracowników plus kierownik.

Następnie odbyła się szeroka debata na temat zwiększonej wyceny świadczeń. W debacie tej udział wzięli przedstawiciele środowiska samorządowego oraz Barnard Waśko zastępca Prezesa NFZ. Samorządowcy starali się przekazać, problemy z jakimi zmierzają się na co dzień tj. zbyt niskie wyceny świadczeń, permanentne niedofinansowanie oraz problemy związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w czasie epidemii. Zostały poruszone również bieżące problemy tj. szczepienie przeciwko grypie i COVID-19 oraz kwestia zdarzenia, które w ostatnim czasie miało miejsce w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.