Aktualności

26 listopada 2021

Relacja z listopadowego posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Narodowy Program Szczepień, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, a także część oświatowa subwencji ogólnej to główne tematy posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 24 listopada br.

Posiedzeniu przewodniczył Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Narodowy Program Szczepień

Marek Wójcik w imieniu strony samorządowej poruszył kilka istotnych kwestii, które wymagają doprecyzowania. Po pierwsze odniósł się do konkursu dla samorządów, w którym za przeprowadzanie szczepień mogły one uzyskiwać środki pieniężne. Strona samorządowa ze zdziwieniem przyjęła pojawienie się drugiego konkursu, który nie był wcześniej konsultowany ani zapowiadany, a który de facto demotywuje środowiska samorządowe do aktywności na rzecz szczepień. Trudne do wytłumaczenia jest bowiem, że pieniądze otrzymują gminy, które mają poniżej 30% wyszczepienia. Marek Wójcik złożył wobec tego propozycję, by znaleźć środki, dzięki którym będzie można uhonorować te samorządy, które odnotowały najlepszy wynik w powiecie. Drugą poruszoną sprawą było wydawanie skierowań na szczepienia – obecnie są one bowiem wydawane z opóźnieniem, tylko raz w tygodniu. Padła prośba o zmianę zasady, by wydawać skierowania dla tych osób, którym termin ważności zaświadczenia o szczepieniu mija w danym tygodniu. Trzecią kwestią była prośba o przyspieszenie szczepienia dzieci poniżej 12 roku życia.

Do poruszonych spraw odniósł się minister Michał Dworczyk. Poinformował o stałym wzroście liczby szczepień w ubiegły tygodniu. Tydzień do tygodnia to wzrost na poziomie 29%. Minister zaakcentował, że na wzrost liczby szczepień nie ma wpływu ani rząd ani programy zachęcające, a jedynie pandemia, której ludzie się boją. Jednocześnie zaznaczył, że póki co nie jest rozważany wariant obowiązkowych szczepień. Zdaniem ministra temat ten budzi w Polsce duże emocje po dwóch stronach barykady. Odnosząc się do konkursów dla gmin i samorządów, poinformował, że odbyły się 3 konkursy. W ocenie ministra, konkursy nie służyły rywalizacji, tylko temu, żeby jak najwięcej osób się zaszczepiło. Stwierdził, że każdemu trzeba dać szansę. Ministerstwo nie zamyka się na uwagi, ale też nie może składać jednoznacznych propozycji.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.