Aktualności

15 września 2022

Wzmacniając kadrę. Szkolenie RCL z tworzenia prawa

Pracownicy biura Związku Powiatów Polskich uczestniczyli w szkoleniu Rządowego Centrum Legislacji z zakresu procesu legislacyjnego.

W siedzibie Rządowego Centrum Legislacji odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i partnerów społecznych na temat tworzenia prawa. Uczestnicy zapoznali się z etapami tworzenia obowiązujących aktów normatywnych, zasadami techniki prawodawczej, rolą poszczególnych organów w procesie stanowienia prawa oraz praktycznymi wskazówkami co do konstruowania przepisów.

Szkolenie podzielono na trzy etapy:

  1. Rządowy proces legislacyjny, kolejne etapy: projekt w resorcie, konsultacje i uzgodnienia, komitety, Rada Ministrów, przekazanie do Sejmu.
  2. Proces legislacyjny w parlamencie: kolejne czytania, praca w Senacie, rozpatrywanie stanowiska Senatu, udział zainteresowanych organizacji, lobbying.
  3. Warsztaty legislacyjne: zasady techniki prawodawczej, typowe problemy legislacyjne, znaczenie i rola uzasadnień, ocena skutków regulacji.

W szkoleniu wzięli udział pracownicy Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich.

Projekt „Szkolenia i podręczniki dla legislatorów oraz dla organizacji pozarządowych i partnerów społecznych” nr POWR.02.16.00-00-0157/21” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16: Usprawnianie procesu stanowienia prawa realizowanego przez Rządowe Centrum Legislacji.