Aktualności

26 września 2022

Echa z prac Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST

22 września obradował Zespół Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST.

Zespół pozytywnie zaopiniował następujące projekty aktów prawnych:

  • projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych,
  • projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
  • projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2021.

W toku dyskusji dotyczącej spraw różnych Zespół debatował w temacie sytuacji finansowej Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Przedstawiciel Związku Województw RP przywołał stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z 18.08.2022 r., w którym negatywnie oceniono propozycję dofinansowywania WORD-ów przez samorządy województwa. Zdaniem ZWRP województwa nie dysponują budżetem, aby dofinansowywać ośrodki, a takie dodatkowe finansowanie wiązałoby się z uszczerbkiem dla realizacji innych zadań publicznych. Około 90% przychodów WORD-ów to działalność związana z opłatami za egzaminy.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.