Aktualności

28 września 2022

Echa z prac Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

26 września br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli.

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Ustalono, że do końca tygodnia pojawi się nowy projekt, który stanie na następnym Zespole albo zwołane zostanie dedykowane temu tematowi spotkanie robocze. Do projektu tego Związek Powiatów Polskich przygotował liczne uwagi, które częściowo zostały omówione podczas spotkania.

Omówiono także projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Projekt ten uzyskał opinię pozytywną Zespołu.

Kolejnym projektem jaki stanął na Zespole był projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Wyborczy i niektórych innych ustaw. Projekt obecnie jest jeszcze przed konsultacjami. Resort przesłał go wcześniej do KWRiST, aby przedyskutować go wstępnie. Do tej pory samorządy otrzymywały z sądu informacje zbiorczą, o osobach posiadających prawa wyborcze, po zaproponowanych zmianach na gminy zostanie nałożone nowe zadanie, prowadzenie rejestrów. Zdaniem samorządowców należy zabezpieczyć odpowiednią ilość środków finansowych na te zadanie. Ponadto, zgodnie z projektem spis wyborców sporządzało się będzie na dzień przed wyborami. Strona samorządowa podkreśliła obawę czy to nie jest za krótki czas na to żeby zrobić wydruk, przekazać i odbyć wszelkie procedury z tym związane.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.