Aktualności

20 października 2022

Echa z prac Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST

19 października br. obradował Zespół Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST.

Zespół pozytywnie zaopiniował projekty następujących aktów prawnych:

  1. ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych,
  2. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy,
  3. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane i centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
  4. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego,
  5. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Pozytywnie (z dwoma uwagami) zaopiniowano propozycje zasad i kryteriów podziału środków rezerwy subwencji ogólnej w roku 2023, powołanej na mocy art. 26 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W toku dyskusji Marek Wójcik (ZMP) przedstawił wniosek dotyczący podniesienia poziomu dofinansowania inwestycji drogowych finansowanych ze środków tej rezerwy z 50% do 70% wartości kosztorysowej. Minister Rafał Weber (MI) odpowiedział, że resort nie daje gwarancji, że podniesiona do 70% wartość realnie trafi do samorządów.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.