Aktualności

29 listopada 2022

Echa z prac Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska KWRiST

23 listopada odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zespół negatywnie zaopiniował projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach. Głównymi zarzutami strony samorządowej: brak kompleksowego uregulowania rozszerzonej odpowiedzialności producenta; brak uwzględnienia w systemie mechanizmu, który zliczałby odpady „kaucyjne” do poziomu recyklingu danej gminy; brak uwzględnienia w systemie małych szklanych butelek tzw. „małpek”.

Dlasza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.