Aktualności

29 listopada 2022

Uroczysta Gala Forum Gospodarczego w Tarnowie

Podczas Uroczystej Gali Forum Gospodarczego w Tarnowie zostały wręczone Nagroda Forum Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w kategoriach Osobowość Roku oraz Firma Roku, Nagroda Prezydenta Tarnowa dla zwycięskiego zespołu w Konkursie Hackathon „Tarnów – technologie przyszłości” oraz specjalne darowizny dla ukraińskiego miasta Trościaniec.

Nagroda Forum Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w kategorii Osobowość Roku została przyznana Ihorowi Cependzie, Rektorowi Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowy im. Wasyla Stefanyka.

Wygłaszając laudację Zygmunt Berdychowski (Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego)  powiedział: „Człowiek, o którym chciałbym Państwu opowiedzieć jest człowiekiem wyjątkowym dlatego, że stara się całym swoim życiem pokazać, że historia może łączyć, że praca na rzecz pojednania Polaków i Ukraińców jest pracą trudną, ale nie beznadziejną, pracą dającą nadzieję, że odniesie się upragniony  sukces”.

Dziękując za wyróżnienie Ihor Cependa opowiedział historię sprzed 9 miesięcy: ”Można bardzo szybko wybudować relacje polityczne, ale bardzo trudno jest wybudować relacje międzyludzkie. Kiedy w pierwsze dni wojny nasze autokary z ukraińskimi kobietami i dziećmi zaczęły przyjeżdżać do Polski jeden z tych autokarów zatrzymał się pośrodku polskiej wsi. Kilka osób wyszło z autokaru i do nich podeszła kobieta, mieszkanka tej wsi mówiąc: będziecie mieszkać u mnie”.

Nagroda Forum Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w kategorii Firma Roku została przyznana firmie SERVITECH. Nagrodę wręczył Prezydent Miasta Tarnów Roman Ciepiela. W imieniu właściciela firmy Waldemara Drozdowskiego nagrodę odebrał Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej Radosław Kruk.

Podczas wygłaszania laudacji Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie Marek Rzepka powiedział: „Jest mi miło również z tego powodu, że jest to nasza rodzima firma z Tarnowa, firma inżynieryjna, z ponad 15-letnim doświadczeniem na globalnym rynku, specjalizująca się w rozwiązaniach dla szeroko pojętego sektora przemysłowego, współpracująca z największymi polskimi i międzynarodowymi korporacjami lotniczymi, samochodowymi i energetycznymi. Dostarczająca zaawansowane rozwiązania, maszyny, części oraz materiały i komponenty.”  

Decyzją Jury nagroda główna Prezydenta Tarnowa dla zwycięskiego zespołu w Konkursie Hackathon „Tarnów – technologie przyszłości” o wartości 10 tys. złotych została przyznana zespołowi w składzie Patryk Gruszowski oraz Michał Groński z Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie za projekt „Modernizacja Tarnowskiej Karty Miejskiej – rozbudowanie funkcjonalności Tarnowskiej Karty Miejskiej o kolejne usługi na terenie miasta w szczególności aktywizujące partnerów komercyjnych oraz wprowadzenie karty dedykowanej turystom”. Kapituła przyznała także dwa wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych, które otrzymały: zespół Pauliny Radzik z Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie za projekt „e-Parking – aplikacja wspomagająca i ułatwiająca wyszukiwanie wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta ” oraz zespół Kacpra Batko z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie za projekt „inTarnów – informator miejski wspomagający promocję wydarzeń odbywających się na terenie miasta”.

Powiat Jasielski, Miasto Tarnów oraz Instytut Studiów Wschodnich podjęły 3 inicjatywy na rzecz ukraińskiego miasta Trościaniec.

W trakcie Gali Zarząd Powiatu Jasielskiego wspólnie ze Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle przekazały miastu Trościaniec karetkę pogotowia ratunkowego. Od Miasta Tarnów oraz Tarnowskiego Klastra Przemysłowego miasto Trościaniec otrzymało agregat prądotwórczy.

Natomiast darem od Instytutu Studiów Wschodnich dla miasta Trościaniec była kwota 50 000 złoty.

Darowizny odebrał mer miasta Trościaniec Yuriy Bova.     

Gali towarzyszyła muzyka w wykonaniu Orkiestry Universal Big Band.